photo

Pracovní zkušenosti

Pracovní činnost jsem začínal již během studia, absolvoval jsem celou cestu od náměstka obchodního ředitele po funkci ředitele, následně i vlastníka obchodní společnosti.

Rok 2009, Komlinie s.r.o. (Česká republika), funkce: jednatel

Základní činnost: podnikatelská činnost v zahraničí, dovoz zboží ze zemí EU a Jihovýchodní Asie, velkoobchod s průmyslovými surovinami a materiály z Ruské federace a Společenství nezávislých států. Poradenství v oblasti mezinárodního obchodu, dovozu a vývozu, logistika, účetnictví a zdanění v Ruské federaci, EU a České republice.

Rok 2009-2012, Roschimkom, s.r.o. (Ruská federace), funkce: ředitel

Základní činnost: podnikatelská činnost v zahraničí, dovoz ze zemí EU a Jihovýchodní Asie, velkoobchod s průmyslovými surovinami a materiály na území Ruské federace a Společenství nezávislých států.

Rok 2006-2009, Kommid, s.r.o. (Ruská federace), funkce: ředitel

Základní činnost: podnikatelská činnost v zahraničí, dovoz a vývoz, velkoobchod s průmyslovými surovinami a materiály na území Ruské federace.

Vytvořil jsem vlastní společnost od nuly, našel jsem vhodné obory činnosti a rozvoje společnosti. Nalákal jsem profesionální zaměstnance, vhodné dodavatele zboží a loajální odběratele v Rusku a SNS, rozvíjel jsem společnost a dovedl jsem ji na první místo ve svém sektoru s ročním obratem ve výši 7.000.000 amerických dolarů.

Rok 2007-2008, Jihouralská státní univerzita (Ruská federace), pozice: profesor.

Рracoval jsem na katedře Marketing a management, připravil jsem a učil jsem předmět Metody hodnocení podnikání a konkurenceschopnosti.

Rok 2006, Virilis s.r.o. (Ruská federace), pozice: obchodní ředitel

Základní činnost: podnikatelská činnost v zahraničí, velkoobchod s průmyslovými surovinami a materiály na území Ruské federace.

Prováděl jsem průzkum a analýzu trhu, našel jsem vhodné a volné obory činnosti, našel jsem obchodní partnery a kapitál, zaměstnal jsem perspektivní zaměstnance, vytvořil, rozvíjel a dovedl od nuly na rentabilní úroveň, spravoval jsem personální, finanční, transakční a obchodní činnost skupiny společností.

Rok 2005-2006, Kemiru u.a.s. (Ruská federace), pozice: ředitel.

Základní činnost: podnikatelská činnost v zahraničí, velkoobchod s výrobky průmyslové chemie na území Ruské federace.

Vytvořil jsem nový směr od nuly, našel jsem nové sféry činnosti, investice, potenciální odběratele a dodavatele, organizoval jsem posun společnosti pomocí marketingu, vyhledal jsem personál, školil jsem jej a také jsem prováděl certifikaci personálu, řídil jsem oddělení zásobování, logistiky, podnikatelské činnosti v zahraničí, prodejů a účetnictví, spravoval jsem finanční, tržní a jiné zdroje společnosti.

Rok 2003-2005: Těchnochemie, u.a.s. (Ruská federace), pozice: vedoucí oddělení marketingu a prodejů.

Základní činnost: velkoobchodní a maloobchodní obchod s výrobky průmyslové chemie.

Rozděloval jsem a spravoval jsem finanční a tržní toky, organizoval jsem a provedl jsem řadu výstav, marketingových výzkumů a prezentací, našel jsem další VIP klienty, kteří navýšili objem prodejů o 35 %, vytvořil jsem marketingovou a cenovou politiku společnosti, rozšířil jsem směry činnosti společnosti, zavedl jsem informační databázi (CRM), vypracoval jsem a zavedl jsem popisy práce, motivační systém personálu, systém plánování a podávání zpráv manažery, zavedl jsem korporativní knihu prodejů, provedl certifikaci a školení personálu (semináře a tréninky), plánoval jsem rozpočet prodejů a marketingu společnosti, řídil jsem a kontroloval jsem jejich plnění.

Rok 2002-2003: FGUP ČRZ POLET (Ruská federace), pozice: regionální manažer odbytu a marketingu.

Základní činnost: výroba a prodej elektronických spotřebních výrobků.

Studoval jsem odbytový trh, rozšířil jsem klientskou databázi, uzavíral jsem smlouvy s VIP-klienty, našel a rozvíjel jsem ziskový směr. Vypracoval jsem marketingovou a cenovou politiku společnosti, třikrát jsem zvýšil objem prodejů ve svém oboru, vypracoval jsem projekt prodeje nového druhu zboží a úspěšně jsem jej realizoval.

Rok 2002: Sojuz-Piščeprom, u.a.s. (Ruská federace), pozice: odborník na marketing a reklamu – předdiplomní praxe.

Základní činnost: výroba a prodej potravin.

Rok 2001: reklamní agentura Vostočnyj expres (Ruská federace), pozice: manažer prodeje reklamních možností.

Základní činnost: výroba a prodej reklamních produktů.