photo

Vítám vás na svých webových stránkách!

Tento web je mou vizitkou, která vás seznámí se mnou, mou profesionální činností a také představí mé vzdělání a pracovní zkušenosti.

Již mnoho let se zabývám podnikatelskou činností v zahraničí, dovozem a vývozem ze zemí Evropské unie a zemí Jihovýchodní Asie, jsem obeznámen se všemi etapami budování a fungování podniku počínaje jeho založením a konče jeho rozvojem k úspěšné a efektivní společnosti.

Svým vzděláním jsem obchodník, nicméně v roce 2010 jsem získal titul MBA (Master of Business Administration) v Moskvě, stále rozšiřuji své vzdělání v oblasti podnikatelské činnosti v zahraničí, účetnictví, právní vědy, managementu a marketingu, reklamy. Také mám zkušenosti s prací v oblasti marketingu a prodejů.

Momentálně jsem jednatelem české dynamicky se rozvíjející obchodní společnosti Komlinie s.r.o., která svým klientům nabízí odborný a úplný komplex služeb, související s dovozem a vývozem výrobků z EU, Ruska a Číny, nabízí také celé spektrum účetních služeb pro obchodní společnosti a podnikatele, kteří začínají nebo již vedou podnikatelskou činnost v zahraničí, v České republice.